OSEDA : ศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

Showส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ ชุมชน และนักพัฒนา

เสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในวงกว้าง